Viktig information om syrgasflaskan Viproxal 2 L

I Region Skånes avvikelserapporteringssystem AvIC har det rapporterats ett antal incidenter som rör tillförsel av syrgas från mobila syrgasflaskor.

Det har framkommit att huvudkranen till syrgasflaska Viproxal 2 l (Aiolos Medical, Air Liquide) inte öppnats när flaskan ska användas.

Den aktuella syrgasflaskan har en något annan utformning är övriga flaskor som finns att tillgå ute i vården, det är därför viktigt att följa bruksanvisningen som finns på varje flaska.

Viktigt att tänka på för dig som använder denna modell av syrgasflaska:

A. Kontrollera ALLTID att huvudkranen är öppen genom att vrida kranen åt vänster (motsols) till OPEN.

B. Innehållsmanometerns nål sjunker INTE till noll när huvudkranen stängs. Nålen visar endast hur mycket syrgas som finns kvar i syrgasflaskan. Det betyder alltså inte att flaskan är öppen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter