Videoteksfilm för primärvården om kognitiva tester

Månadens film i Videoteket för januari är instruktionsfilmer och manualer angående kognitiva tester, bland annat MMSE, Rudas samt MoCa.

Månadens film för allmänläkare i Videoteket är instruktionsfilmer och manualer kring kognitiva tester.

Filmerna är ett komplement till november månads videoteksfilm Kognitiv testning vid utredning av varaktig kognitiv svikt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter