Vätska och svalka är viktigt i värmen

Nu när det är mycket varmt är det extra viktigt att dricka mycket och försöka hålla sig sval. Särskilt äldre, sjuka och barn kan behöva dricka mer.

Det är viktigt både för dig själv och för våra patienter att:

 • dricka mer vatten än vanligt och gärna äta vätskerik mat som grönsaker och frukt
 • försöka vistas där det är som svalast och använda gardiner, persienner och markiser för att skapa en så sval miljö som möjligt
 • bära svala kläder och emellanåt kanske svalka oss med till exempel en blöt handduk runt nacken eller en sval dusch.

Riskgrupper vid värmebölja

Personer med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara. Det gäller:

 • Äldre
 • Kroniskt sjuka
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Små barn och gravida
 • Personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Tips från Folkhälsomyndigheten vid värmebölja

 • Gå igenom listan över patienter och ta ställning till vilka personer som kan behöva individuella råd eller extra insatser.
 • Du kan behöva följa patienter med hjärtsvikt och/eller diuretikabehandling med vätskelista, väga dem oftare och eventuellt kontrollera elektrolyter. Uttorkning, övervätskning och elektrolytrubbning kan ge allvarlig försämring.
 • Var extra uppmärksam på att förvara mediciner enligt instruktionen i bipacksedeln.
 • Ge extra information till personer i riskgrupperna vid planerade vårdkontakter inför sommaren. Be patienten att vara speciellt observanta på försämring av sin grundsjukdom och tecken på allvarlig värmereaktion under en värmebölja.

Beredskap vid värmebölja på Folkhälsomyndighetens webbplats

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter