Vårdprogrammet för cancerrehabilitering ska ge patienter bättre livskvalité

Cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancer och framåt. Behov av rehabilitering ska bedömas regelbundet och patient och närstående ges återkommande information.

Ett av de övergripande målen beslutade av Hälso- och sjukvårdsnämnden för 2018 är att alla patienter med nydiagnostiserad cancer ska erbjudas en rehabiliteringsbedömning. Cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancer och framåt varför vårdprogrammet är av största vikt. Behov av rehabilitering ska bedömas regelbundet och patient och närstående ska återkommande få information om de vanligaste rehabiliteringsbehoven samt vilka insatser som erbjuds.

Det är vårdens ansvar att aktivt ställa frågor som hjälper patienten att prata om det som handlar om biverkningar och rehabilitering.

Vårdprogram - Regional Cancercentrum Syd

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter