Vårdprogram Enteral nutrition-vuxna

Vårdprogram Enteral nutrition-vuxna har reviderats och uppdaterats.

Vårdprogrammet är ett regionalt komplement till Vårdhandboken.

Syftet är att ge förutsättningar för ett patientsäkert, effektivt och kunskapsbaserat omhändertagande av personer med behov av enteral nutrition samt beskriva ansvarsfördelningen mellan vårdnivåer och professioner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter