Vårdhygieniska rekommendationer för säkra besök

Vårdhygien har tagit fram rekommendationer kring ”Säkra besök” när det allmänna besöksförbudet inom Region Skåne hävs den 1 oktober

Rekommendationerna "Vårdhygieniska rekommendationer för säkra besök i hälso- och sjukvården" hittar du via covid-19 sidan, eller via rutiner vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, vårdhygieniska rutiner öppen och sluten vård.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter