Använd 1177.se i mötet med patienten

Du som arbetar inom vården kan använda sajten 1177.se på flera sätt i mötet med patienter och närstående.

Det finns lättbegriplig information om hälsa och sjukdomar, behandlingar och hur vården fungerar. Delar av det redaktionella innehållet på sajten finns översatt till flera språk, bland annat arabiska, somaliska och engelska.

1177 Vårdguiden för vårdpersonal

Andra språk på 1177.se / Other languages

Se filmen med barnmorskan Therese som berättar om hur hon använder 1177.se som ett bra komplement och verktyg i dialogen med patienter. Sajten kan hjälpa patienten att förbereda sig inför mötet med vården och vara ett stöd för ytterligare information.

Använd 1177.se i mötet med patienten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter