Var uppmärksam på symtom på hepatit A

Nya fall av hepatit A kopplat till frysta jordgubbar kan fortsätta att dyka upp. Ta därför prov på misstänkta fall tidigt.

Sedan mitten av juni pågår ett utbrott av hepatit A i Sverige relaterat till importerade frysta jordgubbar. Smittskydd Skåne har tidigare rapporterat om skånska fall där personer smittats genom konsumtion av till exempel jordgubbssmoothies under maj månad.

Fler fall kan dyka upp

Två fall av hepatit A har nu konstaterats på kirurgisk akutvårdsavdelning hos patienter som bor på ett äldreboende där man använt frysta jordgubbar från samma leverantör till mellanmål och näringsdryck.

Grossisten har tidigare kontaktat sina kunder och bett dem kassera de aktuella jordgubbarna. Då de har levererats till ett stort antal restauranger, äldreboenden, förskolor och skolor och inkubationstiden kan vara upp till 6 veckor finns det en risk att det kan komma fler fall.

Ta prov på patienter med gulsot

Det är viktigt att patienter med ikterus (gulsot) provtas för hepatit A tidigt i utredningen. Detta kan bespara patienterna andra undersökningar av lever och gallvägar.

Var uppmärksam på patienter som söker med symtom som:
• illamående, kräkningar, trötthet och värk i kroppen
• ikterus med gul hy och ögonvitor, mörk urin och ljus avföring.

Vid misstanke om hepatit A:
• Ta prov för hepatit A, serologi med analys av IgM och IgG.
• Fråga patienten om utlandskontakt, livsmedelsanamnes 2–6 veckor innan insjuknandet.
• Fråga om det finns andra personer i patientens omgivning som också har symtom.
• Kontakta infektionsläkare för diskussion om post-expositionsprofylax till patientens närstående.

Har du frågor, kontakta Smittskydd Skåne på telefon 040-33 71 80.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter