Bli en del av Region Skånes storsatsning på rehabkoordinatorer

Snart startar andra omgången av utbildningen för rehabkoordinatorer. Sista anmälningsdag 15 januari, inför kursstart 13 februari.

Utbildningen är kostnadsfri för de som jobbar på uppdrag av Region Skåne och intrångsersättning om 80 000 kr utgår efter avslutat och godkänt kursdeltagande.

Rehabkoordinator som funktion är relativt ny och förväntas förbättra samordning av rehabilitering och sjukskrivning. Förvänta dig effekter som ökad patientnytta, bättre arbetsmiljö, samt kontinuitet och trygghet för patienten.

Frågor och anmälan:

https://www.med.lu.se/hv/utbildning/uppdragsutbildning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter