Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in

Valsartan från en viss substanstillverkare har visat sig vara förorenad. Därför dras berörda läkemedel från denna tillverkare in, som en försiktighetsåtgärd.

För ytterligare information och vilka läkemedel som omfattas av indragningen se Läkemedelsverkets hemsida. 

Angående patienter med öppenvårdsdos, se Svensk Dos hemsida för mer information eller kontaktuppgift.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter