Utrullningsstrategi för Skånes Digitala Vårdinformationssystem (SDV) beslutad

Styrgruppen för SDV-projektet har fattat beslut om utrullningsstrategi för projektets alla delar.

Målet för SDV-utrullningen är att den ska omfatta all sjukvårdsverksamhet inklusive privata vårdgivare i Skåne.

Utrullningen ska påbörjas under hösten 2020. Innan dess ska det amerikanska originalsystemet anpassas till en skånsk version, följt av intensiva månader med förberedelser, anpassningar och tester.

Första införandet - utrullningsstart 1 november 2020

Första införandet omfattar SUS, sjukhusen i Trelleborg och Landskrona, offentlig och privat primärvård (LOV). SUS primärvård och privat primärvård (LOV) går tillsammans med SUS (sjukhusen), Medicinsk service (Verksamhetsområde Arbets- och miljömedicin, Patologi och Klinisk genetik) samt ASiH inom berörda delar.

Andra införandet - utrullningsstart 31 oktober 2021

Andra införandet omfattar sjukhusen i Helsingborg, Hälsostaden Ängelholm, Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Simrishamn inklusive offentlig och privat primärvård (LOV), kvarvarande delar av ASIH, Habilitering och Hjälpmedel i sin hela omfattning. Psykiatri i sin hela omfattning samt Bild och Funktion (BoF) i sin hela omfattning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter