Utrullning av Antigentester för påvisande av SARS-CoV-2

Under vecka 49 börjar utvalda vårdverksamheter i Skåne använda antigentesterna.

Genom hårt arbete och samarbete mellan Klinisk mikrobiologi och många andra verksamheter inom Region Skåne är vi nu redo att börja använda antigentesterna ute i vårdverksamheter i Skåne.

 • Vi har slutfört utvärderingarna och pilotprojekten med goda resultat.
 • De tekniska lösningarna i PMO och Melior är på plats.
 • Utbildningsmaterial och anvisningar finns på Vårdgivare Skåne (Laboratoriemedicin/Patientnära analys) samt i Analysportalen.
 • Smittskydd har tagit fram vägledning för viruspåvisning vid covid-19 med hjälp av antigentester.
 • Testet är godkänt för smittskyddsanmälan, vilket betyder att ett positivt analysresultat kan användas ensamt för att ställa diagnosen SARS-CoV-2 infektion. Påvisande av SARS-CoV-2 med hjälp av antigentest ska laboratorieanmälas till Sminet enligt Smittskyddslagen. Detta sker med automatik, knutet till resultatregistreringen, både i Melior och PMO. Dessutom ska en klinisk anmälan göras av behandlande läkare.

Under de närmaste veckorna kommer utvalda verksamheter inom Region Skåne att bli kontaktade för utbildning och förberedelse av införande av antigentester.

8 vårdcentraler är utvalda att agera ”early adopters och superanvändare”. Dessa är:

 • Vårdcentralen Södervärn
 • Vårdcentralen Kryddgården
 • Vårdcentralen Getingen
 • Vårdcentralen Vänhem
 • Vårdcentralen Landborgen
 • Vårdcentralen Staffanstorp
 • Sjöcrona vårdcentral
 • Vårdcentralen Östermalm

samt

 • Palliativ vård och ASIH Malmö
 • Mobilt vårdteam Malmö och mellersta
 • Akutmottagningarna på samtliga sjukhus i Skåne

En projektgrupp inom Klinisk mikrobiologi, bestående av Anne-Katrine Pesola, Anna Söderlund Strand, Maria Liljeheden och Sara Jönsson, ansvarar för utrullning och utbildning.