Utökad tillgång och användning av propofol

Den akuta bristsituationen för propofol har stabiliserats något.

Viss breddad användning av propofol kan därmed ske i Region Skåne enligt riktlinje från Läkemedelsrådet. God följsamhet till begränsningarna måste hållas.