Utökad tillgång och användning av propofol

Den akuta bristsituationen för propofol har stabiliserats något.

Viss breddad användning av propofol kan därmed ske i Region Skåne enligt riktlinje från Läkemedelsrådet. God följsamhet till begränsningarna måste hållas.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter