Utökad service för att avsluta webbintyg för sjukresor

Det händer att vårdpersonal inte kan lägga in ett nytt webbintyg vid sjukresa på grund av att det redan finns ett webbintyg som är aktivt på kunden.

Tidigare har det endast varit sjukresehandläggare som haft behörighet att avsluta webbintyg för sjukresa, men nu har beställningsmottagare också behörighet att avsluta webbintyg. Det innebär att serviceresor kan erbjuda hjälp att avsluta webbintyg även utanför kontorstid, helger och kvällar om kunden behöver åka innan sjukresehandläggarna är på plats. Annars hänvisas vårdpersonalen till e-postintyget som vanligt.

Om denna tjänsten används är det viktigt att vårdpersonal tar med samma innehåll som det intyg beställningsmottagaren har avslutat, samt se till att intyget varar minst lika länge. Tänk även på att få med rätt kostnadsställe, till exempel om kunden har högkostnadsskydd och hur länge det gäller.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter