Utökad samverkan för 1177 Vårdguiden på telefon

Från och med 1/6 2017 samverkar nio landsting och regioner under delar av dygnet i en gemensam telefonkö.

Det är ett steg närmare en framtid där alla regioner och landsting samverkar dygnet runt. Samverkan sker nu helgfri vardag kl 07.00 – 16.00 samt alla nätter 22.00 – 07.00.

Anledningen till utökad samverkan kan ses ur tre olika perspektiv:

  • Invånarperspektivet – öka förutsättningen för bättre tillgänglighet samt likvärdig och jämlik vård
  • Verksamhetsperspektivet – hantera samtalstoppar och driftstörning genom bättre resursutnyttjande
  • Samhällsperspektivet – effektivt utnyttja hälso- och sjukvårdens resurser

Att inte alla landsting är med från start har flera orsaker. I dagsläget används inte det nationella telefonisystemet i fyra landsting och en del andra har av andra skäl valt att avvakta med att delta i utökad samverkan. Två har aviserat att man går med under hösten.

Utvärdering efter testperiod visar att vi får likvärdig och mer jämlik vård för invånarna. Sk överbelastningssamtal försvann, dvs när den uppringande pga långa väntetider uppmanas ringa senare. Samtal med riktigt lång väntetid försvinner.

Efter 11 år med telefonnumret 1177 är vi nu framme vid nationell samverkan inte bara vid kris.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter