Utökad provtagning av covid-19 från 1 juli

Provtagningen för covid-19 kommer att utökas till att omfatta alla medarbetare inom Region Skåne samt all personal inom kommunal vård- och omsorg. Det gäller även dig som jobbar hos en privat vårdgivare som har avtal med Region Skåne.

Detta innebär att alla anställda inom Region Skåne och kommunal vård- och omsorg kan testas oberoende av verksamhet, yrkesgrupp eller arbetsuppgift.

Kriterier för att bli testad

  • Du ska vara sjuk med feber och/eller luftvägssymtom (snuva/halsont/hosta/andningsbesvär, plötsligt luktbortfall)
  • Provet ska tas inom 72 timmar från att du fått symtomen. Detta eftersom det är störst möjlighet att påvisa viruset då. På så sätt undviks att få ett provresultat som är falskt negativt.

Kontakta din närmaste chef om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du kontakta din närmaste chef. Det är sedan hen som beslutar om provtagning ska erbjudas eller inte enligt de kriterier som finns. Om provtagning är aktuell ger chefen mer information om hur provtagningen går till.

Du kan även provtas under semestern om du har symtom som kan tyda på covid-19. Precis som vanligt ska du då kontakta din närmaste chef.

Provtagningsenheter på åtta orter

Det finns för tillfället åtta provtagningsenheter i Region Skåne och beställning av provtagning görs lämpligen till den enhet som ligger närmast din bostadsort. Det finns lokala instruktioner för beställning av provtagning vid respektive enhet.

Tänk på

  • Det primära syftet med provtagningen är att de som får ett negativt resultat för covid-19 snabbare kan komma tillbaka i arbete.
  • Provtagning ska inte göras i efterhand för att konstatera smittfrihet eller på grund av oro för att ha covid-19.

Samlad information om provtagning

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter