Upphandling av nya urininstrument är klar

Labmedicin och Koncerninköp har genomfört ny upphandling av instrument för urinanalyser med automatisk avläsning inklusive överföring av svar till journalen

Siemens Healthcare AB vann upphandlingen med sitt instrument Clinitek. Upphandlingen innebär att befintliga instrument kommer att bytas ut. Utrullning görs fortlöpande med start i juli-augusti. Vi kommer att ge en kortare utbildning för all personal som ska analysera på instrumenten.

Observera att analysresultaten kommer att skilja sig något från tidigare  urisysinstrument från Roche.

De nya instrumenten beställs via Contact
Instrumenten i sig kostar inget. Reagensstickor och kontroller beställs i enlighet med vanliga rutiner.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter