Uppdatering urintestremsor

Till dig som analyserar på Urisys

Combur 10
Företaget Roche har upptäckt ett fel på Urisys 1100-instrumentet i kombination med testremsorna Combur 10. Detta kan på grund av ändrade detektionsgränser ge falskt negativa resultat på ketoner, leukocyter, erytrocyter, protein och nitrit. 

Då detta är ett instrumentfel kan testremsorna fortfarande användas, men ska avläsas manuellt inom 60 ± 10 sekunder för att undvika felaktiga analysresultat. 

Combur 5 och 7
Roche har förlorat CE-märkning på Combur 5 och 7 i kombination med Urisys 1100 och avråder från avläsning av testremsor på instrumentet. 

Utredning pågår
Uppdaterat 8 februari 2019:
Företaget Roche har nu en preliminär prognos och meddelar att åtgärd bör vara genomförd under kvartal 2 2019. Det innebär att ny mjukvara ska installeras i instrumenten.

Läs mer
För mer information, se bifogat
1. Säkerhetsmeddelande från Roche. 27 april 2018

2. Produktinformation Combur 10 Region Skåne. 18 januari 2019

3. Produktionformation Combur 5 och 7 Region Skåne. 18 januari 2019

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter