Dokumentet Munskydd och visir på vårdpersonal som extra smittförebyggande åtgärd för att skydda patienter och personal inom vård och omsorg mot covid-19 har uppdaterats med tillfälliga skärpta vårdhygieniska åtgärder

Se nedan hur du tar del av de tillfälliga skärpta vårdhygieniska åtgärderna.

Dokumentet finns att ta del av på Vårdhygiens Covid-sida Vårdhygiens dokument avseende covid-19 under Öppen och sluten vård - Allmänna rekommendationer

Munskydd eller visir på vårdpersonal som extra smittförebyggande åtgärd för att skydda patienter och personal inom vård och omsorg mot covid-19.