Uppdaterade PM vid covid-19 för Ambulans samt Serviceresor

Vårdhygien Skåne har uppdaterat sitt PM gällande rutiner vid covid-19 Ambulans.

Vårdhygien Skåne har uppdaterat sitt PM gällande rutiner vid covid-19 Ambulans. Det är publicerat på Smittskydds covid-19-sida under Vårdhygieniska rutiner samt på Vårdhygiens covid-19-sida.

Nytt PM för Serviceresor finns på Smittskydds covid-19 sida under Relaterat. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter