Uppdaterat beslutstöd för kommuner

Den tidigare versionen av kommunernas beslutsstöd daterat till 2016 är utbytt.

Det nya dokumentet innehåller en del viktiga förändringar, exempelvis rekomenderad läkarkontakt vid röd parameter. Möjligheten för direktinläggning påtalas också.

 

Dokumentet finns under "Blanketter, mallar och checklistor" på ambulanssjukvårdens sida.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter