Uppdaterade smittskyddsblad och informationsblad gällande covid-19

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett vägledningsdokument med nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 har ett flertal dokument uppdaterats.

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett vägledningsdokument med nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 har följande dokument uppdaterats:

  • Smittskyddsbladen (läkarinformation och patientinformation)
  • Information till person med luftvägsinfektion som kan vara covid-19
  • Information till person som haft kontakt med person med covid-19
  • Information till personal inom vård och omsorg som har haft kontakt med person med covid-19

Avsnittet avseende smittsamhet i Vårdhygiens handläggningsdokument kommer att uppdateras med en länk till Folkhälsomyndighetens dokument.

  • Rekommendationerna kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap om smittsamhet vid covid-19 tillkommer, då nuvarande kunskap är begränsad.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter