Uppdaterade PM gällande rutiner för covid-19

Vårdhygien Skåne har uppdaterat sina PM gällande rutiner för covid-19 – Ambulans, Akutmottagning, IVA IMA, Operationsavdelning, Vårdavdelning samt Öppenvård/Vårdcentral

Uppdateringen gäller personalprovtagning där ingen exakt tidsangivelse längre anges men provtagning ska ske snarast efter symtomdebut.

Dokumenten för Akutmottagning, IVA IMA, Operationsavdelning, Vårdavdelning samt Öppenvård/Vårdcentral hittas via covid-19 sidan eller via vårdhygieniska rutiner för Öppen och sluten vård

Dokumentet för Ambulans hittas via covid-19-sidan eller via vårdhygieniska rutiner för Ambulans.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter