Uppdaterad patientinformation vid välgrundad misstanke om cancer

Informationsbladet som ges till patienten vid ett standardiserat vårdförlopp är nu uppdaterat samt översatt till 13 olika språk.

Utöver den svenska versionen finns informationen tillgänglig på albanska, arabiska, dari, engelska, finska, persiska, polska, somaliska, sorani, spanska, thailändska, tigrinja samt turkiska.

Patientinformation vid standardiserade vårdförlopp

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter