Uppdaterad patientinformation vid välgrundad misstanke om cancer

Informationsbladet som ges till patienten vid ett standardiserat vårdförlopp är nu uppdaterat samt översatt till 13 olika språk.

Utöver den svenska versionen finns informationen tillgänglig på albanska, arabiska, dari, engelska, finska, persiska, polska, somaliska, sorani, spanska, thailändska, tigrinja samt turkiska.

Patientinformation vid standardiserade vårdförlopp

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter