Uppdaterad information om coronavirus

Smittskydd Skåne har uppdaterat sin information om coronavirus.

Informationen har uppdaterats enligt följande:

  • De epidemiologiska kriterierna har vidgats
  • De kliniska kriterierna har modifierats
  • Det finns utvidgad information om handläggning av misstänkt fall
  • Förtydligande att både de epidemiologiska och kliniska kriterierna ska vara uppfyllda

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter