Ultiva pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska - restnotering

Ultiva pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska 5x1 mg samt 5x2 mg är restnoterade. Beräknad leverans mitten av januari respektive mitten av februari 2020.

Läkemedel

  • Ultiva pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska 5x1 mg
  • Ultiva pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska 5x2 mg

Orsak

Restnoterad hos tillverkaren.

Förväntad tillgänglighet

  • Ultiva 5x1 mg: Beräknad leverans i mitten av januari 2020
  • Ultiva 5x2 mg: Beräknad leverans i mitten av februari 2020

Tillgängligt alternativ

Licensalternativ – ledtid ca 10-20 dagar

Namn: ULTIVA TROCKENSUB 1 MG DURCHSTF 5 STK
MAH: Aspen Pharma Schweiz GmbH
Pris: ca 1500 kr
Ledtid: ca 10-15 dagar
Vnr: Skapas när licens är beviljad

Namn: ULTIVA TROCKENSUB 2 MG DURCHSTF 5 STK
MAH: Aspen Pharma Schweiz GmbH
Pris: ca 1900 kr
Ledtid: 2-3 veckor 
Vnr: A13369

Se produktresumé

Informationskälla

Övrigt

Licenspreparaten kan beställas från ApoEx via Raindance Marknadsplats.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter