Ultiva pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska - restnotering

Ultiva pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska 5x1 mg samt 5x2 mg är restnoterade. Beräknad leverans i månadsskiftet april/maj 2020.

Läkemedel

Ultiva pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska 5x1 mg samt
Ultiva pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska 5x2 mg

Orsak

Global brist på läkemedel innehållande remifentanil.

Förväntad tillgänglighet

Beräknad leverans i månadsskiftet april/maj 2020.

Alternativ

Remifentanil Actavis, pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska 5x5 mg, finns tillgängligt hos ApoEx.

Inga licensalternativ till 1 mg eller 2 mg finns tillgängliga.
 

Informationskälla

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter