Typning för HLA-DQ2/DQ8 utförs på KIT

Från och med 2019-01-14 utförs all typning för HLA-DQ2/DQ8 på Klinisk immunologi (KIT)

Typning för HLA-DQ2/DQ8 utförs främst vid diagnostik av celiaki och har hittills utförts både på KIT i Lund och Klinisk kemi i Malmö. Från och med 2019-01-14 utförs analysen endast på KIT och alla prover med denna frågeställning kommer att vidarebefordras.

För att få en samlad diagnostik av celiaki kan analys av antikroppar mot vävnadstransglutaminas (anti-tTG) göras på samma prov som typning av HLA-DQ2/DQ8. Anti-tTG och HLA-DQ2/DQ8 svaras då ut som ett samlat svar. Analyskombinationen kräver att EDTA-plasma skickas och remiss Immunologi ska användas.

För informationen ansvarar
Magnus Jöud
Specialistläkare, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Medicinsk Service

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter