Tydligare ordination ger en mer patientsäker receptexpedition

Vid utfärdandet av recept ska dosordinationen vara så tydlig som möjligt. Anvisningar avseende användning, dosering, ändamål och behandlingstid ska anges på receptet.

Vid förskrivning av recept med dosering vid behov anges även den maximala dygnsdosen.

Receptet ska även markeras med Obs! vid de sammanhang där förskrivaren använder sig av off-labelförskrivning, det vill säga avsteg från den godkända produktinformationen (bipacksedel och produktresumé). Off-label användning innefattar förutom avsteg från dosering även indikation och övrig information såsom administreringssätt.

En ökad förskrivning av recept med dosordinationen:

  • enligt tidigare ordination
  • enligt avtal
  • enligt överenskommelse

har uppmärksammats och signalerats av apoteken. Därför lyfts här den regionala rutinen avseende ordination. Syftet är att undvika risken för feltolkning och att ge en säkrare receptexpedition med mindre behov av förskrivarkontakt för förtydligande.

För mer information: