Två nya intyg för arbetsgivare

Nationellt har SKR tillsammans med arbetsgivarorganisationerna arbetat fram två nya intyg.

Ett av de nya intygen riktar sig till sjuklöneperioden, ett gäller efter dag 15. Läkare i Region Skåne kommer att kunna använda dessa intyg först i slutet av 2020, i samband med införandet av Webcert. Till dess gäller intyg med sekretess.

Läkarintyg för sjuklöneperioden ska bidra till att individen och arbetsgivaren via läkarintyget får relevant medicinsk information. Individen behöver intyget för att kunna styrka sin nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom och arbetsgivaren behöver information såväl ur ett arbets-rättsligt som ur ett rehabiliteringsperspektiv. Det gäller även i de sjukfall som förväntas bli korta.

De två intygen från SKR är inte tvingande då de inte är lagstyrda.

Mer information från SKR

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter