tU-VMA utgår ur Region Skånes analyssortiment

Till Vårdgivare i södra sjukvårdsregionen

Då efterfrågan av analysen tU-VMA kraftigt minskat utgår analysen ur vårt sortiment från och med 19-01-04. Beställare hänvisas till Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm. Observera att vår urinremiss därför inte längre kan användas för beställning av tU-VMA.  Hänvisning till deras provtagningsföreskrifter finns i Analysportalen.

För informationen ansvarar
Charlotte Becker
Överläkare Klinisk kemi och farmakologi
Medicinsk Service, Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter