Transfusionsmedicin skärper kravet på namnunderskrift

Från och med 1 januari kommer remisser för blodgruppering, genomisk typning, fetalt RHD-screen och förenlighetsprövning som saknar namnunderskrift att avvisas.

För att kunna uppfylla kraven på spårbarhet till vem som har tagit provet krävs, enligt SOSFS 2009:29, att namnunderskrift används. 
Kraven på namnunderskrift innebär att förnyad provtagning av patienten blir nödvändig om remissen inte är korrekt ifylld.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter