Tranexamsyra

Vi publicerar nu tillägg till behandlingsriktlinjer. Dessa börjar gälla från den 4:e februari 2019.

Utbildning kommer att erbjudas via utbildningsportalen.

Dokumentet hittar du på ambulanssjukvårdens sida under rubriken Behandlingsriktlinjer och Medicinsk information.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter