Tobak krossar hjärtan - tobaksfria veckan (v 47)

Årets tobaksfria vecka (v 47, 19-25 november) uppmärksammar det starka sambandet mellan tobak och hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och cirka 20 procent av sjukdomsfallen orsakas av rökning. Det finns direkta vinster efter rökstopp - mellan en månad till ett år efter rökstopp halveras risken för hjärtinfarkt.

Du kan ladda ner kampanjaffischen Tobak krossar hjärtan (pdf) och sätta upp den i väntrum och personalens matsal för att skapa uppmärksamhet och samtal:

Vi kan göra skillnad genom att slå ett slag för en tobaksfri vård och ett tobaksfritt liv!

Stöd för samtal med patienter

Tobak är ett av Skånes största hälsoproblem

Tobak är ett av vårt lands största hälsoproblem – även i Skåne. De senaste tio åren har andelen vuxna som använder tobak i Sverige minskat från 14 till 9 procent. I Skåne är det 11 procent som använder tobak idag. Av de som röker vill 85 procent sluta.

Tobaksbruk är den enskilt största förebyggbara orsaken för sjukdom och för tidig död. Samtidigt dör närmare 12 000 personer årligen i Sverige av sin rökning. Ännu fler drabbas av allvarliga sjukdomar som konsekvens av tobaksbruket. Enbart i Sverige beräknas tobakens kostnader uppgå till cirka 30 miljarder kronor per år.

Varje år börjar cirka 16 000 ungdomar i Sverige att röka. Det innebär att 45 unga börjar röka varje dag. Nio av tio ungdomar börjar röka innan de fyller 18 år. Trots 18 års åldersgräns för köp av tobak är tillgången stor bland yngre.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter