Tillfälliga förändringar i analysutbudet inom Labmedicin

På grund av covid-19-pandemin gör Labmedicin tillfälliga förändringar i analysutbudet. Generellt gäller att akuta analyser prioriteras och att en risk för förlängda svarstider föreligger.

Förteckning över berörda analyser uppdateras kontinuerligt

Länkar i förteckningen för respektive analys går till Analysportalen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter