Telefonkö vid beställning av sjukresor

Just nu kan det vara telefonkö när du ska beställa sjukresa eller färdtjänst. Om kötiden uppskattas bli längre än två minuter, kan du välja att bli uppringd.

Från den 1 juli är det beställningsmottagare på Skånetrafiken som hanterar beställning av sjukresor eller färdtjänst. Målet med att hantera beställningarna internt i Region Skåne framöver, är att erbjuda hög service, öka kvaliteten i samtalen och ge en bättre kundupplevelse.

Under de här första veckorna kan samtalen till den nya beställningscentralen ta lite mer tid än vanligt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter