TBE-vaccin finns nu att beställa

Uppdaterad information om det restnoterade vaccinet mot fästingburen encefalit: utländska förpackningar går att beställa.

Vaccin mot fästingburen encefalit (TBE) (barn och vuxen) är för närvarande restnoterat. Läkemedelsverket har gett godkännande för användning av Encepur (vuxen + barn) i utländska förpackningar för att mildra den uppkomna bristsituationen.

Utländska förpackningar går att beställa

Leverantören GlaxoSmithKline AB har nu (mitten av juli) meddelat att utländska förpackningar går att beställa. Det är samma vaccin som normalt tillhandahålls i Sverige men med en österrikisk alternativt baltisk förpackning. För att få en så god spridning på beställningarna som möjligt har leverantören infört en begränsning om max 200 doser per beställning.

Om en bristsituation skulle uppstå igen är vaccinet FSME-Immun från Pfizer Innovation AB ett alternativ. Det vaccinet är inte avtalat i Region Skåne. 

Utbytbarhet mellan Encepur och FSME Immun enligt Smittskydd Skåne

Vid bristande tillgång på TBE-vaccin uppkommer frågan om utbytbarhet mellan de båda TBE-vaccinerna Encepur och FSME Immun. De två första doserna, respektive de tre första för personer som rekommenderas en extrados i grundvaccinationen bör helst vara av samma sort. Vid brist på vaccin eller oklarheter om vilket vaccin som givits tidigare är det bättre att vaccinera med tillgängligt TBE-vaccin än att avstå om indikation för TBE-vaccination föreligger.

Efter de två respektive tre första doserna är de båda vaccinera utbytbara, det vill säga det går utmärkt att ge boosterdoser med FSME Immun om man grundvaccinerats med Encepur och tvärtom. Observera dock att de båda vaccinerna har olika åldersgräns för när barn- och vuxendoser ska användas.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter