Ta del av digital inspirationsdag från Kunskapscentrum i efterhand

Den 16 november arrangerade Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention en digital inspirationsdag Levnadsvanor – en viktig del av behandlingen vid psykisk ohälsa.

Samverkan är en framgångsfaktor och det finns stor potential i Region Skåne, vilket avspeglades bland 400 engagerade åhörare från primärvården, psykiatrin, kommunerna, hälso- och sjukvårdsstyrning, politiken, universiteten samt nyfikna från andra regioner.

Dagen inleddes av primärvårdsnämndens ordförande Birte Sandberg och bjöd på presentationer av pågående projekt inom primärvården, ett sammanhängande barn och unga avsnitt med elevhälsoperspektiv och goda exempel från Landskrona och Helsingborg med metoden GoFaR samt vår nationella gäst Anna Duberg som redogjorde för Dans för Hälsa, med fin evidens och mycket engagemang. Utöver detta presenterades projektet ”Häng med oss ut”, pågående forskning inom psykiatrin, nyproducerad film om organisatoriska mellanrum – vårdkedjan för personer med ökad suicidal risk, integrerad beteendehälsa, utbudet från Stiftelsen skånska landskap, Kultur på recept och Lindängenprojektet. I programmet fanns även medicinsk yoga och en inspirerande föreläsning av psykiater Jill Taube som redogjorde för nationella riktlinjer och rådande evidens för att arbeta med levnadsvanor – både för att förebygga samt för att behandla psykisk ohälsa.

Ta gärna del av inspirationsdagen i efterhand genom det filmade material som finns tillgängligt