REAGERA - Tillsammans för suicidprevention i Skåne

I dag, den 10 september är det Suicidpreventiva dagen. Vi tar då tillfället i akt och börjar kommunicera under paraplybegreppet REAGERA-Tillsammans för suicidprevention i Skåne.

Under hösten ser vi fram emot att jobba med en mängd viktiga frågor som ingår i handlingsplanen för suicidprevention 2018-2022. Här ingår översyn av vårdkedjan och ökad samverkan med kommuner och övriga aktörer i samhället. För att främja samverkan har vi tagit fram ett paraplybegrepp, REAGERA - Tillsammans för suicidprevention i Skåne.

Vi har också i samarbete med Mind (en förening med uppgift att främja psykisk hälsa) inför suicidpreventiva dagen producerat ett poddavsnitt där Kattis Ahlström samtalar med Ullakarina Nyberg, forskare i suicidprevention, om hur vi minskar stigmat kring frågan.

Nu pratar vi om det! - ett poddsamtal om suicidprevention
Handlingsplanen för suicidprevention

Kontakt: Roy Brander, Contact samordnare handlingsplanen för suicidprevention 2018-2022

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter