Sufenta 5 mikrogram/ml, injektionsvätska åter tillgänglig

Sufenta 5 mikrogram/ml, injektionsvätska, 5x2 ml, är åter tillgänglig för beställning på ApoEx.

Läkemedel

Sufenta 5 mikrogram/ml, injektionsvätska, 5x2 ml

Informationskälla