Statistik för första halvåret 2018

Halvårsstatistik för utvalda sjukdomar.

För ESBL, MRSA, klamydia och gonorré har statistik sammanställts första halvåret 2018. Även influensasäsongen 2017/18 redovisas.

Du finner dessa sammanställningar under respektive rubrik nedan.

ESBL (pdf)

MRSA (pdf)

Klamydia (pdf)

Gonorre (pdf)

Influensa (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter