Spasmofen utgår

Meda AB meddelar att man pga produktionstekniska svårigheter kommer att sluta tillhandahålla Spasmofen, både som suppositorier och för injektion. Lagret av produkter beräknas räcka till april/maj.

Terapigrupp Gastroenterologi och terapigrupp Urologi rekommenderar följande behandlingsalternativ vid svår smärta vid njur- respektive gallsten:

Inom slutenvården

  • Förstahandsval: NSAID, exempelvis diklofenak i.m.
  • Andrahandsval: Vid kontraindikation eller bristande effekt av NSAID kan en opioid användas, exempelvis morfin eller oxikodon s.c. eller i.v.

    Vid behov av receptförskrivning vid hemgång: 
  • Förstahandsval: NSAID, exempelvis diklofenak som suppositorium.
  • Andrahandsval:  Vid kontraindikation eller bristande effekt av NSAID kan en opioid användas, exempelvis Ketogan suppositorium. Som alternativ till Ketogan kan Morfin APL suppositorium vara ett möjligt alternativ.

OBS! Läkemedelsrådet vill mana till extra försiktighet och vaksamhet vad gäller missbruk om Spasmofen ersätts av ren opioid. Man kan misstänka att övriga ingående substanser i Spasmofen har haft en viss begränsande effekt vad gäller missbrukspotentialen.

Beakta även den ökade risken för biverkningar hos äldre i synnerhet vid nedsatt njurfunktion. Dosreduktion kan behövas.

För kännedom: Suppositorium Ketogan ingår ej i högkostnadsskyddet

Inom primärvården

  • Förstahandsval: NSAID, exempelvis diklofenak i.m. eller som suppositorium.
  • Andrahandsval: Vid kontraindikation eller bristande effekt av NSAID kan en opioid användas, exempelvis Ketogan suppositorium. Som alternativ till Ketogan kan Morfin APL suppositorium vara ett möjligt alternativ.

OBS! Läkemedelsrådet vill mana till extra försiktighet och vaksamhet vad gäller missbruk om Spasmofen ersätts av ren opioid. Man kan misstänka att övriga ingående substanser i Spasmofen har haft en viss begränsande effekt vad gäller missbrukspotentialen.

Beakta även den ökade risken för biverkningar hos äldre i synnerhet vid nedsatt njurfunktion. Dosreduktion kan behövas.

För kännedom: Suppositorium Ketogan ingår ej i högkostnadsskyddet.

Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC) fick i december 2019 frågan om alternativ till Spasmofen vid gallsten och njursten (vid svår stensmärta, när NSAID har otillräcklig effekt eller är kontraindicerat). Länk till det fullständiga svaret finns här:

 Läs hela svaret på RELIS.

/Region Skånes Sortimentsgrupp