Solu-Medrol 40 mg, pulver och injektionsvätska, enstaka förpackning – Indragning klass III. Användning medför ingen påtaglig hälsorisk

Indragning klass III (användning medför ingen påtaglig hälsorisk) av Solu-Medrol 40 mg, pulver och injektionsvätska, enstaka förpackning, vnr 161075. Indragning sker för att ersätta befintligt läkemedel med laktosfri produkt.

Beställ ersättningsprodukt och vid leverans returneras indragna förpackningar enligt gängse rutin.

Ersättningsprodukt beräknas ankomma till ApoEx 2020-11-17. Beställ ersättningsprodukt via Raindance Marknadsplats på ordinarie varunummer 161075. Vid leverans byts indragna batchnummer angivna på indragningsblankett ut och ersätts med ny vara. Returnera indragna förpackningar till ApoEx enligt ordinarie rutin för att säkerställa ekonomisk kompensation. Vid behov kan indraget läkemedel användas tills dess att ersättningsprodukt kommer. Beslut taget i samråd med regional chefläkare.

Läkemedel

Solu-Medrol, Pulver och injektionsvätska till injektionsvätska, lösning, 40 mg enstaka förpackning, varunummer (vnr) 16 10 75 .
 
Batch nr DW3773, Utg datum 02-2022
Batch nr CN4895, Utg datum 04-2021
Batch nr AP6507, Utg datum 12-2020

Orsak

Indragning.

Förväntad tillgänglighet

Ersättningsprodukt förväntas ankomma ApoEx 17 november 2020.

Alternativ

Beställ ny produkt på samma varunummer för att ersätta indragna batcher.

Informationskälla

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter