Smittsamhetsperioden för sexuellt överförd zikavirus-infektion förkortad

WHO har kommit med nya rekommendationer för att undvika att gravida eller de som planerar graviditet smittas av zikavirus vid sexuell kontakt.

Tiden för när någon som smittats med zikavirus bedöms kunna överföra zikavirus vid sexuell kontakt har kortats från tidigare sex månader till tre månader för män och 2 månader för kvinnor. Se uppdaterade Regionala riktlinjerna för handläggning av misstänkt infektion med zikavirus inom mödrahälsovården och sjukdomsinformation om zikavirus.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter