SMHI varnar för höga temperaturer

Under vecka 30 kommer temperaturen i Skåne nå upp till eller bli över 30 grader från tisdag fram till fredag.

SMHI har därför utfärdat en Klass 1-varning för hela Skåne. Dessutom kan de höga temperaturerna återkomma nästa vecka:

Varning för mycket höga temperaturer (smhi.se)

En värmebölja påverkar hälsan hos framförallt riskgrupper som äldre, gravida, personer med funktionshinder och patienter med kroniska sjukdomar och vilket kan innebära behov av sjukvård.

Eftersom de höga temperaturerna innebär en risk för allvarliga hälsokonsekvenser har Region Skåne inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, ett samarbetsorgan för Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, tagit fram en beredskapsplan för värmeböljor/höga temperaturer.

I planen ingår bland annat

  • checklista för hälso- och sjukvårdspersonal angående åtgärder vid höga temperaturer
  • larmkedja
  • varningssystem för höga temperaturer
  • allmänna råd till vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende och primärvård
  • information till chef för hemtjänst
  • information till chef för särskilt boende
  • information till chef för primärvård eller hemsjukvård
  • allmänna råd till äldre och deras anhöriga

Beredskapsplan för värmeböljor och höga temperaturer (pdf)

Läs mer om varningar för perioder med höga temperaturer (smhi.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter