Skånelistan - rekommenderade läkemedel för 2019

Nu är Skånelistan med tillhörande Bakgrundsmaterial reviderad för 2019 av Läkemedelsrådet och dess terapigrupper.

Skånelistan med tillhörande Bakgrundsmaterial för 2019

Goda råd är inte dyra (pdf) är ett separat kapitel som handlar om hur man kan undvika onödiga läkemedelskostnader, utan att det påverkar den medicinska kvaliteten för patienten.

I dokumentet Förändringar och budskap (pdf) finns en sammanfattning av årets förändringar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter