Skånelistan - rekommenderade läkemedel för 2018

Nu är Skånelistan med tillhörande Bakgrundsmaterial reviderad för 2018 av Läkemedelsrådet och dess terapigrupper.

Skånelistan och med tillhörande Bakgrundsmaterial för 2018

Goda råd är inte dyra (pdf) är ett separat kapitel som handlar om hur man kan undvika onödiga läkemedelskostnader, utan att det påverkar den medicinska kvaliteten för patienten.

I dokumentet Förändringar och budskap (pdf) finns en sammanfattning av årets förändringar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter