Så beställer du förbrukningsartiklar för högflöde syrgas

I samband med Covid-19 pandemin ökade behovet av högflöde syrgas för att kunna ta emot en befarad ökning av patienter i intensivvård. Nu finns en lista med 72 produkter som är beställningsbara via Region Skåne lager.

I samband med Covid-19 pandemin ökade behovet av högflöde syrgas för att kunna ta emot en befarad ökning av patienter i intensivvård. Dessa inköp har tidigare gjorts av respektive sjukhus, men när den globala efterfrågan ökade fick Region Skånes inköpsfunktion i uppdrag att säkra den regionala tillgången på ett antal kritiska produkter.

Inköpsfunktionen och de regionala IMA- och IVA-grupperna har tagit fram en lista med 72 produkter som är beställningsbara via Region Skåne lager.

Listan innehåller bland annat namn på produkt och leverantör, artikelnummer och eventuella ersättningsprodukter. Listan uppdateras vid behov.

Du beställer dessa produkter via din förvaltnings kontaktperson för materielförsörjning.