S-Ö-cell (ICA)-ak utgår

S-Ö-cell (ICA)-ak (islet cell antibodies) som utförts på Enheten för diabetes och celiaki, CRC, Malmö utgår 31 mars 2020. Diagnostik av diabetes mellitus typ 1.

ICA-ak ersätts med kombinationen S-GAD-antikroppar (GAD-ak) och S-Ö-cell (IA2)-ak som visats vara väsentligen likvärdig diagnostiskt (vg se nedan referens).  Dessa analyser utförs bland annat på Klinisk Kemi och farmakologi, Region Skåne (Kemi -remiss special 1, art 23026).

I en studie av 686 nyinsjuknade patienter med typ 1 diabetes (medelålder 9.8 år) var 78 % positiva för S-Ö-cell (ICA)-ak. Samtidigt var 78 % positiva för antingen S-GAD-antikroppar (GAD-ak) och/eller S-Ö-cell (IA2)-ak.

Referens
The three ZNT8 autoantibody variants together improve the diagnostic sensitivity of childhood and adolescent type 1 diabetes. Andersson C, Larsson K, Vaziri-Sani F, Lynch K, Carlsson A, Cedervall E, Jönsson B, Neiderud J, Månsson M, Nilsson A, Lernmark Å, Elding Larsson H, Ivarsson S-A. Autoimmunity (2011): 44: 394-405

Kontakt
Labmedicin@skane.se

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter