Rotavirusvaccination införs i Region Skåne från 1 september 2019

Från och med 1 september 2019 ingår rotavirusvaccination i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet gäller för barn födda 15 juli 2019 eller senare.

För införandet i Region Skåne gäller följande datum:

  • 15 juli 2019: Vaccinationen erbjuds till barn som föds detta datum eller senare
  • 15 augusti 2019: Vaccinet går att beställa från och med detta datum
  • 30 augusti 2019: Sista dagen för att ta emot beställning av vaccin inför vaccinationsstart
  • 2 september 2019: Vaccinationsstart

Mer detaljerad information går ut direkt till berörda verksamheter.

Beställning av vaccin

Vaccinet Rotarix kan beställas hos Oriola från och med 15 augusti 2019. Vaccinet får dock ges till barnen tidigast efter avtalsstart, den 1 september 2019. Leverans kan inte ske på måndagar. Därför måste berörda verksamheter lägga sin beställning i god tid och hinna ta emot leveransen senast fredag den 30 augusti för att kunna börja vaccinera vid vaccinationsstart måndag den 2 september.

Om vaccinet beställs före klockan 14.00 måndag-torsdag sker leverans dagen efter. För beställning gjorda på fredagar sker leverans på tisdagen efter.

Vid beställning ange ert tidigare kundnummer som finns registrerat hos leverantören. Kostnaden debiteras centralt.

Läs mer om rotavirusvaccination hos Folkhälsomyndigheten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter