Risk för förlängda svarstider komplementanalyser

För närvarande finns risk för förlängda svarstider.

På grund av ansträngd personalsituation förväntas längre svarstider avseende komplementanalyser undantaget C3 och C4.
Det är för närvarande oklart hur länge svarstiderna kommer att vara påverkade.